Avanoa Lautele I Le Lalolagi

TALA ATU O POTU AOGA

O LE OLA AOAOINA E LE TAMAU NAO TOTONU O POTU AOGA,

AE TALA ATU I TUA ATU

O le aoaoina ma le tomai maua mai i galuega faatino, o le auala lea e mafai ai ona atinae le tomai e galue toatasi ai pe galue foi i totonu o le kulupu, aemaise o le mafai e fetuutuunai ai. O le avanoa taua foi lea, o le a faalautele ai le malamalamaaga ma le iloa i mataupu o loo aoaoina ai i totonu o potu aoga. E aoaoina ai agavaa tau i le soifuaga, e pei o le galulue faatasi, fesootaiga o le tasi i le tasi, ae silisili ai le taua o le ola fesootai ma faalapotopotoga ma sosaiete, e ala lea i le iloa o tu ma aga o loo siosiomia ai.

TOMAI E FETUUTUUNAI AI, GALUE TOATASI AI MA GALUE I TOTONU O KULUPU

FESOOTAIGA MA FAALAPOTOPOTOGA MA SOSAIETE

AOAOINA I TUA ATU O POTU AOGA

MALAMALAMALAAGA E AO ONA ILOA MUAMUA

O LE MALAGA A LE VASEGA A DR. DWINAL I COSTA RICA:

O ata na pueina mai le malaga a le vasega 10 Sipaniolo, o suesuega faasaienitisi ma fesootaiga ma le siosiomaga.

FUAFUAGA MA TAPENAPENAGA
POLOKALAME 1. FAAMAE’A AOAOGA I MATAUPU TAU I LE SIOSIOMAGA O LAAU FAANATURA
POLOKALAME 2. PE’A I LUGA O LE MAUGA MU O LOO OLA
POLOKALAME 3. SAVALIGA I LE VAOMATUA
POLOKALAME 4. ASIASIGA I LE AFU
POLOKALAME 5. ASIASIGA I FAATOAGA FAIA FAANATURA (FAATOAGA E LE FAAAOGAINA AI VAILAAU FAAONAPO NEI)