Mo lou silafia i le matou auaunaga.

O le va’aiga taula’i ma manulauti a la matou auaunaga.
Ua matou fausia se laasaga fou mo le tulaga faa-a’oga maualuluga.

O le ‘auga o lenei auaunaga.

Ina ia foia faafitauli feagai ma tamaiti aoga e matitiva ma lē amanaiaina, ae fausia ni auala e faafaigofie ai i nei tamaiti aoga ona maua avanoa aoga e aoaoina ai aua o latou lumanai manuia, ma auauna ai i totonu o latou sosaiete ma faalapotopotoga.

O le va’aiga taula’i a le matou auaunaga.

Ia avea lenei auaunaga e fai ma taulamua i le faafaileleina o tomai manaomia ma agavaa faa-taitai, aemaise o mafai faalemafaufau e gafataulima ai suiga lelei mo le olaga nei.

O le faatinoga o lenei auaunaga.

E fa ni vaega o loo faatauaina – Fesootai ma Atinae, Faa’autu, Mafai, ma le Laona Naunautai – matou te faafaileleina taitai mo nei ma ā taeao.

AOAOINA O TAMAITI AOGA
FESOOTAI MA ATINAE
FAA’AUTU
MAFAI
LAGONA NAUNAUTAI
FESOOTAI MA ATINAE
E AUSIA I LE FAATAUTAIA O AOAOGA MAUALULUGA

Aoaoina o le tomai e gafatia ai ona foia faafitauli

Aoaoina faiga vasega faa-Oxford

Aoaoina le vaai lautele i mea o tutupu i le lalolagi, ma isi atunuu

FAA’AUTU
E AUSIA I LE U’UNAIA O MANULAUTI O LE OLA TAUSIA

Aoaoina o le malamalamaaga auala atu i auaunaga

Aoaoina o le mafai e gafatia ai soo se mea auala atu i agavaa ma iloa faa-leola nei

Aoaoina o le ola naunau auala atu i filifiliga saoloto a le tamaititi aoga faapea le mafai e faia ai faaiuga

MAFAI
E AUSIA I MATAUPU FAALE-AOAOGA

Aoaoina o agavaa i mataupu tau fesootaiga ma tagata

Aoaoina o le tomai e faafesootaia mataupu autu a tamaiti aoga ma latou olaga

Faamaumauga o le alualu i luma o le taumafai o tamaiti aoga

LAGONA NAUNAUTAI
E AUSIA I LE ILOA FAA-LEOLA NEI

Aoaoina o le tomai e gafatia ai fesuiaiga o le olaga nei

Galueaina o auaunaga faa-poloketi

Aoaoina o le tomai ma le iloa i totonu o aoga ma fafo atu

MANULAUTI:
U’unaia o le ola tausia e faafoeina:
  • AUSIA TULAGA AOAOINA MAUALULUGA MA LE MAFAI E FAASAUNI AI MO KOLISI MAUALULUGA
  • FAAILOA MA ATINAE LAGONA NAUNAUTAI INA IA U’UNAIA TAMAITI AOGA E SUESUE
  • AOAOGA I LE TOMAI FAALE-LALOLAGI
  • ATINAE AMIOGA LELEI MA TALAFEAGAI

O TAIALA MO LE AOAOINA O TOMAI MA AGAVAA

O le faamoemoe autu lava o le ODA, o le avea lea o lenei faalapotopotoga ma agavaa o ē o loo iai, e avea ma:

Faatumauina le siitia o le tulaga ma le alualu i luma o le mafai faalemafaufau e ausia ai tulaga maualuluga.

Faatumauina le mafai e faia ai faaiuga i mea e atinae ai.

Faatauaina le tulaga o le alualu i luma o iai nei ma faalautele mataupu mo le faaauauina o lea tulaga siitia.

Malosiaga e gafatia ai mea e faaletonu ai ma aoaoina mai ai, faapea le naunautaiga e faaleleia atili mea eseese o le ola nei.

O le Ganas o le upu Sipaniolo. O lona uiga, o le ola naunauta’i e atiae ma ausia, o iina tonu e iai le malosiaga lea e mafai ai ona matou gafatia faafitauli e ono aliae mai.

Matou te tauaveina le ola finafinau ma le tauivi e pei ona iloa i le tele o tagata faamanuiaina i nei aso.

Matou te faatauaina le ola naunau e finau seia taunuu i le tini o le ola faamanuiaina. O le lē pasi poo le ola toilalo e le tutumau, ae o se laasaga o le ola e ao ona toe faaleleia, aua le alualu i luma o le taumafai ma le ola faamanuiaina.

Matou te galulue malosi e aunoa ma se mā, e tusa pe faigata tulaga ua oo iai, o iina e iloa ai le alualu i luma o le taumafai.

O le Kujichagulia, o lona uiga o le ola finafinau o le tagata. E ese le taua o lenei mataupu e le gata e mafai ai ona tatou malamalama i a tatou lava, faaigoa ma atinae tatou lava, ae faapea foi o le tatou mafai ona faatalatalanoa o tatou lava tagata. O lenei mataupu, o se tasi lenei o vaega e fitu o le Kwanzaa.

Matou te taulamua lava i a matou galuega faatino, taumafaiga, ma upu e faaaogaina.

Soo se tagata matua i le aoga, e taulamua lava i le faamanuiaina o le ola taumafai o tamaiti aoga.

Soo se tamaititi aoga lava, e galue punouai ma taulamua mo lona lava lelei ina ia avea o ia ose tama poo se teine aoaoina i se tulaga maualuga.

O le Feveitokai’aki, o lona uiga o le faatasiga poo le loto gatasi. E taua lenei mataupu, e mafai ai ona faasoa lagona ma manatu, ma fefaasoaai i mataupu aua se tali mausali e malilie uma iai vaega o aofia. O lenei mataupu, o loo faailoaina se tasi o vaega taua o tu ma aga a le malo o Toga.

Matou te lagolagoina isi tagata ina ia ausia ō latou lava tulaga alualu i luma ma lo latou iloa, e ui e eseese o matou auala, ae matou te taumafai lava ina ia matou ausia le sini taua e malilie faatasi uma iai.

Matou te galulue felagolagomai le tasi i le tasi, ma taumafai e ausia faatasi a matou faaiuga, e iloa ai le faaaloalo o le tasi i le tasi.

Matou te faailogaina tu ma aga a isi atunuu, e ala lea i le taliaina o le iloa o ā latou aganuu ma agaifanua.

Matou te faataua foi le felagolagomai o vaega taitasi, aua se manuia lautele o tagata uma.

O faaiuga lē faaitu’au, o le tuufaafeagai lea o faaiuga faaitu’au ma ona faiga eseese, ae galulue faatasi ia faaaogaina faaiuga mautu ma lē faaituau.

Matou te talitonu i le faatauaina o le ola finafinau ma le tagata galue faamaoni.

Matou te galulue faatasi i le loto ma le agaga e tasi ina ia ausia faatasi faaiuga moomia.

Matou te loto tetele foi e faailoa o matou lagona fai faatasi e tifeni ai mea matou te iloa e sa’o ai o matou manatu.

O lagona fesoasoania’i, o le naunau lea mo le lelei lautele o isi tagata, ma le faamoemoe ina ia faatupulaia lo latou tamaoaiga ma tulaga o iai.

Matou te faatauaina foi o latou lagona, ma taumafai e malamalama i ia lagona e aunoa ma se fesiligia.

Matou te faamanuia foi i soo se tasi ma ofoina le auaunaga e fesoasoani ai i tagata.

Matou te taliaina foi faiga lelei mai isi tagata, e pei ona matou agalelei ma fesoasoani atu ai i isi.