Ngahi Faingamalie ‘Oe Atakai ‘Oe Mamani

HOKO ATU KITU’A MEI LOKI AKO

‘OKU HALA KE LOKA’I ‘AE AKO’

‘O NGATA PE I LOKI AKO

Hanga ‘ehe ngahi ‘ausia ‘o tu’a lokiako ‘o faka’aia’i keta’eunua ‘ene vivili, fakafo’ituitui moe fengaue’aki moe tamaiki he timi. Hanga ‘e he a’usia ‘o tu’a ‘o fakaloloto’i e ‘ilo ‘o loki ako. Ako’i ai ‘ae poto he fengaue’aki, poto he femahino’aki pea toe mahu’inga ange ‘ene feongo’i ‘aki moe matakali kehe kotoa pe ihe ‘atakai ‘o fengaue’aki vaofi mo feofo’ofani

FAKALAKALAKA’I E VILVILI TA’EUNUA, TAUATAINA FKFOITUITUI MOE NGAUE FAKATAIIMI

LALANGA E FELALAVE’I FAKAENOFO

HU ATU E AKO KI TU’A MEI LOKIAKO

ULUAKI ME’A MAHUINGA

‘Alu e kalasi ‘a DR.DWINAL ki COSTA RICA

Ngahi ‘ata meihe tua ‘ae kalasi hongofulu he lesoni saienisi ‘oe ‘atakai ‘ mo e ngaunu he ‘atakai Spanish he Summer 2013

PALANI MOE TEUTEU
LESONI 1. AKO KIHE NGAHI ME’A MO’UI KEHEKEHE ‘OE ‘ATAKAI
LESONI 2. NAU ‘EVA KIHE MOUNGAAFI MO’UI
LESONI 3. HALA VAVE KIHE FONONGA HE VAOTA
LESONI 4: ‘EVA KI HE VAI TO
LESONI 5: ‘A’AHI KI HE FAAMA ‘IKAI NGAUE’AKI FETALAISA